Toimisto on tarjonnut lakiasiainpalveluja asiakkaina oleville
yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille vuodesta 1992.

Toimiston erityisosaamisen alueena on erityisesti:

*perintöoikeus ja jäämistöoikeudellinen suunnittelu
*aviovarallisuutta koskevat oikeudelliset ongelmat (mm. ositus)
*työoikeus
*oikeudenkäynnit (riita-ja rikosasiat)
*asumisen lakiasiat 
*asunto-osakeyhtiöihin liittyvä juridiikka
*sopimusoikeus ja sopimusriidat
*vahingonkorvausasiat
*yhtiöoikeus
*yrityskaupat sekä sukupolvenvaihdos

4 kerros
0405703837