Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Tutustu tekemiimme toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kauppakeskuksena olemme koronaepidemian alusta asti ottaneet aktiivisen roolin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Torjuntatoimia on tehty laaja-alaisesti ja viranomaisten suositukset sekä määräykset ylittäen. Kauppakeskuksemme on auditoitu kansainvälisen SAFE ASSET groupin toimesta kesäkuussa 2020, minkä perusteella meille on myönnetty Covid-19 Compliant -sertifikaatti. Olemme aktiivisesti jatkaneet toimia myös sertifikaatin myöntämisen jälkeen sekä jatkuvasti päivittäneet koronaviruksen vastaisia toimia uuden tiedon ja suositusten valossa.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen

Itis on yksi suomen suurimpia kauppakeskuksia ja kokonaispinta-alamme on lähes 200 000 m2, mistä noin puolet on asiakkaiden käytössä olevia sisätiloja. Päivittäiset kävijämäärät vaihtelevat 25 000 – 40 000 henkilön välillä, mistä osa on lyhytaikaista läpikulkuliikennettä. Kävijämäärät jakautuvat läpi päivän kauppakeskuksen aukioloajalle 07.00 – 22.00, mikä tarkoittaa että tilassa oleskelee samanaikaisesti arviolta enintään joitakin tuhansia asiakkaita. Asiakasmäärän jakautuessa laajalti ympäri tiloja, ei asiakasmäärän rajaaminen kauppakeskuksen poikkeuksellisen laajojen yleisten tilojen osalta ole tarpeellista, vaan turvaväleistä huolehditaan lukuisilla muilla keinoilla.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Tiedotamme koronaviruksesta sekä turvaväleistä laajasti. Tiloihimme on lisätty yli 800 kappaletta asiassa ohjaavaa opastetta, minkä lisäksi liikkeissämme on laajalti omia opasteita sekä kauppakeskuksen toimittamia ”muista turvaväli”-opasteita. Olemme päivittäneet opastusta maaliskuun alussa 2021 vastaamaan annettuja ohjeita ja mm. tiedotamme 2 metrin turvaväleistä kaikilla sisäänkäynneillä sekä näkyvästi kaikilla kauppakäytävillämme. Lattiaan on asennettu kahden metrin välityksellä kaksi metriä leveitä muistutustarroja, joiden avulla on helpompi hahmottaa vaaditut turvavälit. Yleiset tilamme ovat poikkeuksellisen tilavia, mikä mahdollistaa asiakkaita pitämään vaaditun turvavälin muihin seurueisiin. 

Yleiset tilamme olemme sulkeneet STM suosituksen mukaisesti jo marraskuussa 2020. Kaikki penkkialueet on poistettu käytöstä ja olemme sulkenet lasten leikkipaikat sekä sellaiset tilat, jotka eivät ole välttämättömiä liiketiloihin kulkemiseksi tai muutoin rakennuksen käyttämiseksi. Ohjeistusta on tarkennettu ja suljettuja alueita laajennettu 1.3. voimaan tulleiden asetusten mukaisesti. Tiedotamme laajasti, että kauppakäytävät ovat auki vain kulkutarkoitukseen ja sulkua valvotaan aktiivisesti henkilökuntamme toimesta. Olemme palkanneet 4-5 ylimääräistä henkilöä ajalle 1.-14.3. vain valvomaan rajoitusten toteutumista. Tiloissa ilman pätevää syytä oleskelevia tai turvavälejä noudattamatta jättäviä henkilöitä huomautetaan heti havaittaessa ja tarvittaessa kehotetaan poistumaan rakennuksesta. Tarpeettoman oleskelun kiellosta viestitään asiakkaille opasteiden lisäksi myös äänentoistojärjestelmän välityksellä. Valvonnan tukena käytetään kiinteistön laajaa videovalvontajärjestelmää, joka mahdollistaa tilojen tehokkaan valvomisen 24h.

Opasteet

Olemme panostaneet asiakkaiden opastamiseen laaja-alaisesti.

  • Kauppakeskukseemme on sijoitettuna yli 800 julisteesta ja tarrasta koostuva opastesarja, missä muistutetaan asiakkaita turvavälistä, kasvomaskin käytöstä, käsihygieniasta ym. koronaviruksen torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä.
  • Lisäksi digitaalisilla näytöillämme ja infopyloneissa pyörii sama materiaali nähtävillä.
  • Kauppakeskuksessamme on saatavilla korona-informaatiota painettuina lehtisinä kuudella eri kielellä.
  • Kuulutusjärjestelmämme välityksellä asiakkaita muistutetaan määräajoin turvavälin pitämisestä sekä maskin käytöstä.

Käsihygienia

  • Yleisten tilojemme vilkkaimmille kulkupaikoille on sijoitettu 15 kappaletta kosketusvapaita käsidesiautomaatteja.
  • Käsihygieniasta muistutetaan laajalti koronavirusopasteissamme.
  • Kauppakeskuksemme wc-tiloissa on järjestetty mahdollisuus kosketusvapaaseen käsien pesemiseen.
  • Olemme sulkeneet mahdollisesti tartuntaa levittävät käsienkuivainpuhaltimet ja siirtyneet käyttämään hygienisempana vaihtoehtona pidettyä käsipaperia.

Tilojen puhdistaminen

Kauppakeskuksemme siivouspalvelusta vastaa SOL siivous. Siivousliike on laatinut siivousohjelman liitteeksi lisäojeen Covid-19 suojaustoimista THL:n ohjeiden mukaisesti. Toimintaa on keskitetty yleisten alueiden kosketuspintojen puhtaana pitoon ja samalla tarkennettu käytettyjä välineitä ja siivousaineita pitäen silmällä viruksen torjuntaa. Kaikki yleisten tilojen kosketuspinnat on nanopinnoitettu, esim. ovenkahvat, liukuporraskaiteet, ostoskärryt sekä pankkiautomaatit Nanoksi Finland Oy valokatalyysipinnoitteella, joka tutkitusti lyhentää viruksen elinaikaa kosketuspinnalla.

Siivoustoimien tehokkuutta on mitattu määräajoin luminometrimittauksin. Mittauksista saaduista tuloksista voidaan päätellä, että siivoustoimet ovat merkittävästi nostaneet tilojen yleistä hygieniatasoa.

Maskipakko

Olemme asettaneet työntekijöille ja asiakkaille maskipakon. Vaadimme kaikkia kävijöitämme käyttämään kasvomaskeja rakennuksessa asioidessaan. THL:n ohjeiden mukaisesti Itis edellyttää myös kaikilta täysin rokotetuilta tai taudin jo sairastaneilta maskin käyttöä kauppakeskuksen yleisissä tiloissa liikkuessa. Maskittomille ihmisille huomautamme asiasta aktiivisesti ja tarjoamme tarvittaessa ilmaisen maskin sitä tarvitsevalle. Olemme 4.8. mennessä jakaneet jo yli 150 000 ilmaista maskia.

Maskeja on lisäksi saatavilla useista liikkeistämme ja käytävillemme sijoitetuista maskiautomaateista.

Ilmaisia maskeja on aina yhtenäisten aukioloaikojemme aikana tarjolla Infopisteellämme.

Muut toimet

Olemme aktiivisesti tiedottaneet koronavirukseen liittyvistä viranomaisuosituksista vuokralaisiamme ja edellyttäneet annettujen säännösten toimeenpanemista. Olemme myös valvoneen aktiivisesti sääntöjen noudattamista liikkeissämme ja avustaneet tarvittaessa puutteiden korjaamisessa.

Olemme kauppakeskuksena tehneet koronan torjunnassa yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa ja tarjonneet tilat kaupungin korona-informaatiopisteelle kauppakeskuksemme vilkkaimmalla käytäväpaikalla.