Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Tutustu tekemiimme toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kauppakeskuksena olemme koronaepidemian alusta asti ottaneet aktiivisen roolin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Torjuntatoimia on tehty laaja-alaisesti ja viranomaisten suositukset sekä määräykset ylittäen. Kauppakeskuksemme on auditoitu kansainvälisen SAFE ASSET groupin toimesta kesäkuussa 2020, minkä perusteella meille on myönnetty Covid-19 Compliant -sertifikaatti. Olemme aktiivisesti jatkaneet toimia myös sertifikaatin myöntämisen jälkeen sekä jatkuvasti päivittäneet koronaviruksen vastaisia toimia uuden tiedon ja suositusten valossa.

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen

Itis on yksi suomen suurimpia kauppakeskuksia ja kokonaispinta-alamme on lähes 200 000 m2, mistä noin puolet on asiakkaiden käytössä olevia sisätiloja. Päivittäiset kävijämäärät vaihtelevat 25 000 – 40 000 henkilön välillä, mistä osa on lyhytaikaista läpikulkuliikennettä. Kävijämäärät jakautuvat läpi päivän kauppakeskuksen aukioloajalle 07.00 – 22.00, mikä tarkoittaa että tilassa oleskelee samanaikaisesti arviolta enintään joitakin tuhansia asiakkaita. Asiakasmäärän jakautuessa laajalti ympäri tiloja, ei asiakasmäärän rajaaminen kauppakeskuksen poikkeuksellisen laajojen yleisten tilojen osalta ole tarpeellista.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt 

Yleiset tilamme olemme sulkeneet STM suosituksen mukaisesti jo marraskuussa 2020. Kaikki penkkialueet on poistettu käytöstä ja olemme sulkenet lasten leikkipaikat. 

Opasteet

Olemme panostaneet asiakkaiden opastamiseen laaja-alaisesti.

  • Kauppakeskukseemme on sijoitettuna yli 800 julisteesta ja tarrasta koostuva opastesarja, missä muistutetaan asiakkaita käsihygieniasta ym. koronaviruksen torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä.
  • Lisäksi digitaalisilla näytöillämme ja infopyloneissa pyörii sama materiaali nähtävillä.

Käsihygienia

  • Yleisten tilojemme vilkkaimmille kulkupaikoille on sijoitettu 15 kappaletta kosketusvapaita käsidesiautomaatteja.
  • Käsihygieniasta muistutetaan laajalti koronavirusopasteissamme.
  • Kauppakeskuksemme wc-tiloissa on järjestetty mahdollisuus kosketusvapaaseen käsien pesemiseen.
  • Olemme sulkeneet mahdollisesti tartuntaa levittävät käsienkuivainpuhaltimet ja siirtyneet käyttämään hygienisempana vaihtoehtona pidettyä käsipaperia.

Tilojen puhdistaminen

Kauppakeskuksemme siivouspalvelusta vastaa SOL siivous. Siivousliike on laatinut siivousohjelman liitteeksi lisäojeen Covid-19 suojaustoimista THL:n ohjeiden mukaisesti. Toimintaa on keskitetty yleisten alueiden kosketuspintojen puhtaana pitoon ja samalla tarkennettu käytettyjä välineitä ja siivousaineita pitäen silmällä viruksen torjuntaa. Kaikki yleisten tilojen kosketuspinnat on nanopinnoitettu, esim. ovenkahvat, liukuporraskaiteet, ostoskärryt sekä pankkiautomaatit Nanoksi Finland Oy valokatalyysipinnoitteella, joka tutkitusti lyhentää viruksen elinaikaa kosketuspinnalla.

Siivoustoimien tehokkuutta on mitattu määräajoin luminometrimittauksin. Mittauksista saaduista tuloksista voidaan päätellä, että siivoustoimet ovat merkittävästi nostaneet tilojen yleistä hygieniatasoa.

Muut toimet

Olemme aktiivisesti tiedottaneet koronavirukseen liittyvistä viranomaisuosituksista vuokralaisiamme ja edellyttäneet annettujen säännösten toimeenpanemista. Olemme myös valvoneen aktiivisesti sääntöjen noudattamista liikkeissämme ja avustaneet tarvittaessa puutteiden korjaamisessa.

Olemme kauppakeskuksena tehneet koronan torjunnassa yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa ja tarjonneet tilat kaupungin korona-informaatiopisteelle kauppakeskuksemme vilkkaimmalla käytäväpaikalla.